BESCHERMING VAN GEGEVENS

Storopack is verheugd over uw bezoek aan onze website en over uw interesse voor onze onderneming en onze producten. We nemen de bescherming van uw privé-gegevens ernstig en we wensen dat u zich bij het bezoek van onze website goed voelt. De bescherming van uw privacy bij de verwerking van persoonlijke gegevens is voor ons een belangrijke aangelegenheid, waarmee we bij onze bedrijfsprocessen rekening houden. We verwerken persoonlijke gegevens die bij het bezoek aan onze website verkregen worden, volgens de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming en de bepalingen van het recht op de gegevensbescherming van het land waarin het bedrijf zich bevindt dat voor de verwerking van de gegevens verantwoordelijk is. De website van Storopack kan hyperlinks die verwijzen websites van andere leveranciers bevatten, waarop deze verklaring m.b.t. de gegevensbescherming niet van toepassing is..

Verantwoordelijke voor de verwerking/Data Protection Officer (DPO):

ITEMCON Sagl

Via Balestra 12

CH-6900 Lugano

+41 (91) 2085199

data-privacy@storopack.com
 

Uw gegevens

Wanneer u onze website bezoekt, slaan onze webservers standaard de naam van uw internetproviders, de website van waarop u ons bezoekt, de website die u bij ons bezoekt, en de datum en de duur van het bezoek op. Daarenboven worden persoonlijke gegevens alleen opgeslagen wanneer u ons deze zelf bv. in het kader van een registratie, een enquête, een prijsaanvraag of voor de uitvoering van een overeenkomst opgeeft..

.

Storopack gebruikt uw persoonlijke gegevens voor de technische administratie van de pagina's op de website, voor het klantenbeheer, voor productenquêtes en voor direct marketing maar uitsluitend in de daarvoor vereiste mate. De bekendmaking van persoonsgebonden gegevens aan de overheidsinstanties gebeurt alleen in het kader van de dwingende nationale wettelijke bepalingen. Onze medewerkers, agenturen en handelaars worden door ons tot geheimhouding verplicht.

Recht op informatie, verbetering of aanvulling, verwijdering en verzet

U hebt het recht om op elk moment informatie te ontvangen over uw persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen en om deze te verbeteren of aan te vullen. Dit kan ofwel door uw gegevens zelf aan te passen onder ‘Mijn account’ of door ons te mailen of info@storopack.be.

.

Daarnaast hebt u ook het recht om uw gegevens te laten verwijderen, zolang wij niet wettelijk verplicht zijn deze langer te bewaren. Dit kunt u ons laten weten door een mail te sturen naar info@storopack.be. Bij de newsletter kan dit door op de uitschrijflink te klikken.

Keuzemogelijkheid

We wensen uw gegevens te gebruiken om u over onze producten en diensten te kunnen informeren en u eventueel hierover te bevragen. Het spreekt vanzelf dat het deelnemen aan zulke acties vrijwillig is. Als u hiermee niet akkoord gaat, dan kunt u ons dit op elk moment mededelen, zodat we de gegevens kunnen blokkeren. Meer gedetailleerde informatie vindt u op de overeenkomstige plaatselijke website.

Veiligheid

Storopack past technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen toe om uw door ons beheerde gegevens tegen toevallige of opzettelijke manipulaties, verlies, beschadiging of tegen toegang door onbevoegde personen te beschermen. Onze veiligheidsmaatregelen worden overeenkomstig de technologische ontwikkeling continu verbeterd.

Gegevensoverdracht

Naar andere landen

Persoonlijke gegevens kunnen in samenwerking met onze internationale bedrijfseenheden voor de beschreven doeleinden worden overgedragen aan derde landen. Onze dochterondernemingen zijn onderworpen aan de lokale en internationale wetgeving inzake gegevensbescherming. Relevante gegevensbeschermingsovereenkomsten zijn gesloten met onderaannemers.

Naar onze partners

Uw persoonsgegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden doorgegeven. Wij werken wel samen met derde partijen om u een zo goed mogelijke dienst te verlenen, zoals de nieuwsbrief, het spaarprogramma en contactformulieren op deze website. We hebben met al onze partners schriftelijke contracten om uw gegevens veilig te stellen.

Matomo

Deze website maakt gebruik van Matomo (vroeger Piwik, www.matomo.org), een open-source-software om bezoekersstatistieken bij te houden en gegevens te verzamelen en op te slaan voor marketing- en optimalisatiedoeleinden. De gegevens die door Matomo worden verzameld, worden gebruikt om de website te verbeteren en worden niet gebruikt om bezoekers te identificeren.

.

Matomo maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal worden opgeslagen in de cache van uw internetbrowser en laten toe uw gebruik van de website te volgen. U kunt de installatie van cookies voorkomen door de instellingen van uw browser te wijzigen.

.

.

Cookies

Storopack gebruikt cookies om voorkeuren van de bezoekers te kunnen opvolgen en de pagina's van de website dienovereenkomstig optimaal te kunnen aanmaken. Cookies zijn kleine bestanden, die tijdelijk op uw harde schijf gezet worden. De informatie die in de cookies zit dient om het surfen te vergemakkelijken en vergroten de gebruiksvriendelijkheid van een website. Natuurlijk kunt u onze website ook zonder cookies raadplegen. . Onze cookies bevatten geen informatie die specifiek betrekking heeft op personen, zodat uw privacy beschermd is. De meeste browsers aanvaarden automatisch cookies. U kunt het opslaan van cookies op uw harde schijf verhinderen door in de instellingen van uw browser *Geen cookies aanvaarden* te kiezen. Hoe dat meer in detail werkt, kunt u vinden in de handleiding van uw browser-fabrikant. Wanneer u geen cookies aanvaardt, kan dit echter tot functionele beperkingen van onze aanbiedingen leiden.

Meer informatie of klachten

Als u een vraag hebt of vermoedt dat Storopack uw privacy niet voldoende waarborgt, kunt u ons zowel schriftelijk als via mail contacteren. U hebt ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 31, Brussel).