text.skipToContent text.skipToNavigation
Storopack B2B Shop voor verpakkingsmateriaal

Impressum

Hoofdzetel

Storopack Benelux NV
Mechelsesteenweg 588 B
1800 Vilvoorde


BTW: BE0445 123 595

Tel.: +32 (0) 2 756 80 90
Fax: +32 (0) 2 756 80 70
E-mail: info@storopack.be
Bedrijfswebsite: www.storopack.be 


General manager Benelux : Brigitte Vanhoorne


Aanwijzing i.v.m. de aansprakelijkheid: Niettegenstaande zorgvuldige controle van de inhoud zijn we niet aansprakelijk voor de inhoud van externe links. Voor de inhoud van de pagina's waarnaar via hyperlinks verwezen wordt, zijn uitsluitend de exploitanten ervan verantwoordelijk.

Copyright

De voorliggende inhoud van de website en de producten van Storopack zijn door de auteurswet beschermd. Alle rechten voorbehouden. Het gebruik van teksten en afbeeldingen, ook gedeeltelijk, zonder de schriftelijke toestemming van Storopack is een inbreuk op het auteursrecht en om die reden strafbaar. Dit geldt meer in het bijzonder voor de reproductie, vertaling of het gebruik in elektronische systemen. In deze teksten worden geregistreerde handelsmerken, handelsnamen en gebruiksnamen gebruikt. Ook wanneer deze niet als dusdanig opgegeven zijn, gelden de overeenkomstige beschermende bepalingen.

Rechtsmacht

Alle geschillen m.b.t. onderhavige overeenkomst worden uitsluitend beslecht door de rechtbanken van het arrondissement waar Storopack Benelux NV haar maatschappelijke zetel heeft op het ogenblik dat het geschil aanhangig wordt gemaakt of door de rechtbanken van Brussel.

RPR Leuven 103 783